(باغ بنفشه )جراحی

رییس بخش :دکتر صفوی

سرپرستار بخش :فاطمه هیاتی

موقعیت مکانی : طبقه 12

شماره داخلی بخش :1230-1231

 

 

 بخش جراحی در دوبال شرقی وغربی واز هردوطرف درب خروج اضطراری باتجهیزات اطفا حریق تعبیه شده است.

در این بخش 28 تخت شامل 9 تخت خصوصی، 2 اتاق ایزوله، یک اتاق سه تخته و 7 اتاق دوتخته می باشد. تجهیزات پزشکی اعم از تخت سه شکن برقی ، ویلچر ارتوپدی، برانکارد مجهز، ترمومتر دیجیتالی،گلوکومتر، مانیتورین گپرتابل، ساکشن واکسیژن سانترال،  ترالی احیابا کلیه امکانات ،تشک مواج،نبولایزرو... کاملا به روز وآماده به کاردر بخش موجود میباشد.

این بخش پذیرای کلیه جراحیهای  ارتوپدی،اورولوژی،جراحی عمومی و... می باشد. بیماران در بدو ورود تحت آزمایشات کلینیکی وپارا کلینیکی مختص هر عمل جراحی و آمادگی لازم جسمی قرارگرفته ومشاوره های تخصصی اعم ازبیهوشی،قلب،داخلی و... جهت پیشگیری وکاهش عوارض جراحی انجام می شود.