(نیلوفر آبی )داخلی

 

رییس بخش :دکتر بهروز ایمان زاده

 

 

سرپرستار بخش : سوده فرزادی

 

 

موقعیت مکانی : طبقه یازدهم

 

 

شماره داخلی :  1133-1132

 

 

 

بخش داخلی درطبقه یازدهم بیمارستان تریتا  مجموعا دارای 28 تخت فعال می باشد.

2 اتاق سه تخته و 4 اتاق vip و 2 اتاق ایزوله و 8 اتاق دوتخته دراین بخش وجوددارد.یک اتاق تست خواب همراه بادستگاه تست خواب نیز دربخش مستقراست.

 بخش داخلی اماده پذیرش بیماران داخلی-عفونی-نورولوژی- ریه-گوارش-قلب وسایرسرویس های داخلی می باشد.اعضای تیم داخلی جهت پیشرو اهداف بیمارستان وارائه خدمات هرچه بیشتربه بیماران آماده به کارومشغول به فعالیت می باشند.