(بهار نارنج )VIP/IPD

 


سرپرستار بخش : عاطفه عباسی

 


موقعیت مکانی : طبقه هشتم 

 


شماره داخلی : 8031-222

 

 


این بخش برای بیماران بستری VIP  ،بیماران خارجی ، جراحی و زیبایی میباشد. 

 

 

 


از نظر ساختاری شامل : 10 تخت فعال میباشد که 2 اتاق آن که هر کدام 1 تخت فعال دارند اتاق VIP و یک اتاق خصوصی میباشد. یک اتاق مهمانداری جهت رفاه حال بیماران میباشد. عمل های زیبایی از قبیل :لیپوماتیک ، رینوپلاستی ، ماموپلاستی ،اسلیومعده ، بای پس معده ،بیماری های Breast ،ارتوپدی و عمل های الکتیو در این بخش بستری و تحت نظر قرار میگیرند.