آنکولوژی(شاخه ارغوان )


رییس بخش : دکتر حسین متحدی
سرپرستاربخش : الهام طاهری حبیب آبادی
موقعیت مکانی : طبقه هفتم
شماره داخلی :730-731

این بخش شامل 8 تخت فعال بستری و 6 تخت مراقبت روزانه و سرپایی می باشد که بیماران شیمی درمانی جهت انجام شیمی درمانی سرپایی و بستری و گاها مراقبت های پس از شیمی درمانی تحت مراقبت پزشکی و پرستاری فوق تخصصی قرار می گیرند.
هریک از اتاق ها دارای امکانات کامل جهت رفاه حال بیماران می باشد. دارای یک اتاق ایزوله برای بیماران با ریسک بالای ابتلا به عفونت می باشد، و داری اتاق هود پیشرفته جهت کمترین آسیب به بیماران و پرسنل و مجهز به بهترین تجهیزات جهت افزایش  رضایتمندی و بهبود کیفیت مراقبت به این دسته از بیماران پرخطر می باشد. هدف این بخش ارائه بهترین نوع مراقبت و ایجاد آرامش و افزایش رضایتمندی در گروه وسیعی از بیماران مبتلا به سرطان که دارای روحیه ای شکننده و آسیب پذیر دارند در راستای رسالت بیمارستان می باشد.