بخش نوزادان

 

بخش : نوزادان

 

 سرپرستار : سولماز سبحانی مطوری

 

 

موقعیت مکانی :  طبقه چهارم

 

 

شماره داخلی بخش :  149

 

بخش نوزادان شامل دو قسمت می باشد 

 

قسمتی برای نوزادان تازه متولد شده است که اقدامات زیربرای نوزادان انجام میگیرد:

  • مراقبت های اولیه و واکسیناسیون بدو تولد

  • آموزش شیردهی به مادران بستری توسط پرستار و ماما

  • اجرای طرح هم اتاقی مادر و نوزاد ( طرح رومینگ )

  • ویزیت اولیه و ترخیص توسط متخصص نوزادان

  • حمام دادن نوزادان زمان ترخیص

 

بخش نوزادان بستری : POST NICU

 

در این بخش نوزادان  با بیماریهای خفیف ،انتقالی از بخشNICU ،بستری از  بخش ادمیت و نوزادانی که نیازمنداقدامات درمانی می باشند طبق دستور پزشک نوزادان بستری میشوند. نوزادان به صورت روزانه توسط پزشکان متخصص ویزیت میشوند و پزشکان مقیم نیز به صورت 24 ساعته حضور فعال دارند.