مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بستری

  1. دستور بستري توسط پزشك
  2. داشتن مدرك شناسايي معتبر(کارت ملی ، شناسنامه )  جهت تشكيل پرونده
  3. به همراه داشتن دفترچه بیمه، در صورت دارا بودن بیمه طرف قرارداد
  4. لزوم ارائه مدرك شناسايي  معتبر همراه بيمار جهت بيماران بخش زایمان   
  5. به همراه داشتن تمامی مدارک و آزمایشهای تشخیصی ( سونوگرافی ، سیتی اسکن ، ام ارآی ....)   
  6. در صورتی که رژیم غذایی خاصی را دنبال می کنید، جزئیات آن را به همراه داشته باشید.
  7. حضور یک همراه در هنگام بستری و در بالین بیمار حین بستری در بخش
  8. لزوم حضور پدر جهت امضاء مدارک با ارائه کارت شناسایی معتبر برای بیمار زیر 18