مشاور ارشد مدیر عامل و مسئول فنی

 

 

 نام و نام خانوادگی: دکترمژگان شهنی   


 تحصیلات: بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه


 سمت: مشاور ارشد مدیر عامل و مسئول فنی

 

 موقعیت مکانی: طبقه دوم

 

 شماره داخلی :123

 

مسئول فنی بیمارستان تریتا خود را متعهد می داند با به کارگیری نیروهای مجرب، متخصص و با انگیزه و همچنین استفاده از تجهیزات پیشرفته در راستای ارایه خدمات با کیفیت و ارتقاء سطح سلامت جامعه و تامین نیازها و انتظارات بیماران، همراهان و کارکنان به اهداف زیردست یابد:

 

  - تامین ایمنی بیماران و پرسنل مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

  - خدمت رسانی با بهترین کیفیت و در بالاترین سطح ممکن به تمامی طبقات جامعه و تامین نیازهاوانتظارات بیماران، همراهان،کارکنان و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه 

  - به کارگیری پزشکان متخصص و متبحر به منظور تشخیص و درمان هرچه بهتر بیماران

 

 تیم ما مسیر حرکت خود را در راستای اهداف و استراتژی های بیمارستان تنظیم نموده و با بازنگری دوره ای از بهبود مستمر خدمات در تمامی امورجاری اطمینان حاصل می نماید. همچنین در اجرای استراتژی ها، با حداکثرتوان علمی و رفتار شهروندی سازمانی ممتاز خود در راستای دست یابی به اهداف گام برخواهند داشت.