مشخصات پزشک
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص نظام پزشکی
1 مجدي - امير حسين ارتوپدي 95136
2 نادري - غلامرضا  ارتوپدي 75154
3 رازانی زاده - منوچهر ارتوپدی 59716
4 روحي - محمد ارتوپدي 30768
5 توکلي دارستاني - رضا ارتوپدي 70919
6 براتی - حسن ارتوپدی 131074
7 قرني زاده - کاوه ارتوپدي 84836
8 سيد صالحي - سيد محسن ارتوپدي 65848
9 حکیمی آسیابر - حامد ارتوپدي 137945
10 نجمي - بهزاد  ارولوژي 54244
11 منصوری - منصوره ارولوژی 48392
12 مطیعی - رضا ارولوژی 122480
13 صفوي - مجيد ارولوژي 75036
14 مهرسای - عبدالرسول ارولوژی 17690
15 قربانعلي زاده- غلامرضا  ارولوژي 39924
16 غلامي پور - معصومه  اطفال  40935
17 حیدری نژاد - عادل اطفال  42882
18 صفرزاده - امير ابراهيم  اطفال  55901
19 جهانگيري لاهگاني - محمد فوق نوزادان 57907
20 رضوانيان - حميد فوق نوزادان 51205
21 بشر دوست - علي  اطفال  40578
22 بشیری پور - محمدرضا اطفال  24150
23 رجبی نژاد - علیرضا اطفال  98389
24 قارويي - ماريا اعصاب و روان  73770
25 مصطفي زاده - بابک پزشکي قانوني  101387
26 توکلي - آزاده  تغذيه  1426
27 رزاقي - محمود  فوق جراحي پلاستیک 14014
28 توانگر - کورش جراح عمومی(فوق جراح پلاستیک) 61691
29 گروهی - فرناز جراح عمومی(فوق جراح پلاستیک) 70466
30 غضنفري املشي - نادر جراحي توراکس 38018
31 ملاحسینی - محمدفواد جراحی عمومی 124385
32 خرمشاهي - مصطفي  جراحي عمومي 59323
33 دائمي - ماهرخ  جراحي عمومي 26280
34 اسفندي - حسين جراحي عمومي 44712
35 فهیمی - حسین جراحی عمومی 25632
36 محمدي پور - سامان جراحي عمومي 98358
37 ميري - سيد روح اله جراحي عمومي 106578
38 وفايي-حميد رضا جراحي عمومي 72968
39 قرني زاده - کمال جراحي فک و صورت 31588
40 حسين زاده - کامران فوق تخصص جراحي قلب 33199
41 بابازاده - کامران  جراحي قلب 35522
42 بقائی طهرانی- رامین فوق تخصص جراحي قلب 38045
43 شيرواني جوزداني -مسعود جراحي مغز و اعصاب 27093
44 صابري - مسعود  جراحي مغز و اعصاب 62002
45 صمديان - محمد جراحي مغز و اعصاب 68164
46 شالچي امير خيز - فرشاد جراحي مغز و اعصاب 52811
47 شيخ مظفري - آريا جراحي مغز و اعصاب 63695
48 بهنيا - مهدي  چشم پزشكي  57839
49 برک پور - راحله چشم پزشکی 71832
50 هاشمی خوراسکانی - مسیح چشم پزشکي  22803
51 ياميني-مهدي فوق گوارش 122246
52 ايمان زاده - بهروز داخلي 20641
53 مختاريان - مهدي  داخلي  42063
54 متحدي - حسين آنکولوژی 17751
55 توکلی-راحله سادات آنکولوژی 79858
56 شازاد - بابک آنکولوژی 74143
57 غريب نژاد - بهروز دندانپزشكي  12430
58 نوشيرواني - سيروس دندانپزشكي  20163
59 معتمد - مهتاب روانشناسي 0
60 فرنیا - مجیدرضا روانپزشکی 89552
61 جستان مرنی - ماریا روماتولوژی 46978
62 فرد موسوي - انيس  فوق تخصص ريه 37061
63 توانا - ساسان  فوق تخصص ريه 33450
64 کسرائی - محمدرضا فوق تخصص ریه 53126
65 اسدی قراباغی - مهرناز فوق تخصص ريه 96509
66 محمد بیگی - ربابه زنان و زايمان  26318
67 میرهاشمی - الهام السادات زنان و زایمان (فلوشیپ نازایی) 82109
68 نژادی سلامی - فروغ زنان و زايمان  124417
69 طبسي - نيلا  زنان و زايمان  57958
70 کياني - گلناز  زنان و زايمان  30792
71 آذرمه - فاطمه  زنان و زايمان  70017
72 احمديان خامنه-ليدا زنان و زايمان  76035
73 رضايي نيا - شهناز زنان و زايمان  17617
74 دادو - ميترا زنان و زايمان  47279
75 جواديان - شيوا زنان و زايمان  77017
76 خفاف - سولماز زنان و زايمان  41264
77 مقصودي - شراره  زنان و زايمان  103291
78 حشمت-شيرين  زنان و زايمان  62205
79 مرواريان - شيوا زنان و زايمان  75796
80 ناصري - آزيتا زنان و زايمان  81584
81 نعمتي - گيتا زنان و زايمان  59783
82 درآبادي زارع - آزيتا  زنان و زايمان  84854
83 جعفري-معصومه زنان و زايمان  26063
84 مجديان-جلال عفوني 112826
85 زنگنه - مهرانگيز  عفوني 22554
86 کیاناز خیرابی عمومی 72277
87 حسن زاده - ولي اله  عمومي  37100
88 نادي - سپيده  عمومي  93787
89 محمدي سيلابي پور - شهريار عمومي  65222
90 صبا - سيد رضا عمومي  35029
91 نورانی تقی دیزج - معصومه فوق تخصص غدد 67995
92 غني - محسن  فيزيوتراپي 3356
93 رمضاني-الهام قلب وعروق 92142
94 خاني-محمد  قلب وعروق 26823
95 محمد زاده - فريدون  قلب وعروق 58605
96 شهرابي فراهاني - محمد رضا قلب وعروق 31933
97 طاووسي - امير   قلب وعروق 65987
98 پور عطار - فريبا قلب وعروق 57352
99 شهرياري - مهدي قلب وعروق 59133
100 سعادتيان - ماريا  قلب وعروق 50102
101 صالحی - عباس قلب و عروق 108265
102 صفرپور-فريبرز قلب وعروق 31288
103 طبرستانی - ستاره قلب و عروق 75670
104 توحيدي-پريناز قلب وعروق 88455
105 دوغايي مقدم - مسعود  فوق تخصص گوارش 40997
106 نجاتي - هادي گوارش 22459
107 صادقي خسرقي - علي فوق تخصص گوارش 62315
108 صیانتی - مهنوش فوق تخصص گوارش 103556
109 مهدی یامینی فوق تخصص گوارش 122246
110 روشن - نادر فوق تخصص گوارش 68324
111 نوربخش - سید عبداله گوش و حلق و بيني 64523
112 ذوالفقاري-علي اصغر گوش و حلق و بيني 112433
113 عطايي -علي   گوش و حلق و بيني 16548
114 دوغائی مقدم - مهران گوش و حلق و بيني 42725
115 ناظم بافقي - احمد گوش و حلق و بيني 56326
116 موسوی پناه - سید وحید گوش و حلق و بيني 97727
117 جهانيان - عبدالحسين گوش و حلق و بيني 16301
118 مشايخيان -محمد  مسموميت 110734
119 قوچاني - احمد  مسموميت 110913
120 عدالت نژاد -مهناز  نفرولوژي 38715
121 ارگانی - حسن نفرولوژی 26675
122 اتابک - شهناز نفرولوژی 17380
123 کيهاني فرد- مجيد نورولوژي(فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای) 79103
124 صديق مروستي - فاطمه  نورولوژي 28783
125 خاکپور - مجتبي  نورولوژي 61657