معاونت درمان

نام و نام خانوادگی : دکتر مژگان شهنی
تحصیلات : بودر تخصصی بیهوشی
سمت : معاونت درمان
شماره تلفن داخلی : 123
پزشک با شوق می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند. معاونت درمان بیمارستان فوق تخصصی تریتا با همکاری پزشکان و تیم درمان در صدد ایجاد خانه امیدی برای عزیزان دردمند جامعه می باشد. بنابراین تمام تلاش و همت خود را در سایه عنایت پرودگار متعال به کار خواهیم بست تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به شما بیماران عزیز ارائه نماییم. خدماتی که با عشق و محبت در آمیخته و شایسته گیرندگان خدمت می باشد. این اطمینان را با جدیت به شما میدهیم تا بهبودی کامل شما عزیزان در کنارتان باشیم و همچون یک خانواده، حضورمان باعث دلگرمیتان شود. امیدواریم بتوانیم پاسخگوی اعتماد عزیزانی باشیم که تریتا را به عنوان خانه ی امن خود برای درمان انتخاب نموده اند و شاهد سلامتی و بهروزی تمام بیماران عزیز باشیم.

دکتر مژگان شهنی