معاونت مالی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر کیخسرو نعیمی
تحصیلات : متخصص بیهوشی
مراقبت های ویژه
سمت : عضو هیئت مدیره و معاونت مالی
شماره تلفن داخلی : 123
معاونت مالی بیمارستان در حیطه فعالیت خود علاوه بر مهارت، باید درک درستی از سایر حوزه ها و نقشهای دیگران نیز داشته باشد. به همین اندازه، توانایی نظارت برپروژه های مختلف به طور هم زمان ازاهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین ضروری است که مدیریت موثر زمان، مدیریت منابع و اولویت بندی کارها توأمان صورت پذیرد. صداقت و شفافیت در بیمارستان تریتا بسیار حیاتی است و معاونت مالی سعی نموده است همواره این مهم را سرلوحه خود قرار دهد.

دکتر کیخسرو نعیمی