معاونت مالی

نام ونام خانوادگی : دکتر کیخسرو نعیمی

تحصیلات :  متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

 

سمت :  عضو هیئت مدیره و معاونت مالی 

 

 

معاونت مالی بیمارستان در حیطه فعالیت خود علاوه بر مهارت ، باید درک درستی از سایر حوزه ها و نقشهای دیگران نیز داشته باشد. به همین اندازه، توانایی نظارت 
برپروژه های مختلف به طور هم زمان ازاهمیت بالایی برخوردار است.
بنابراین ضروری است که مدیریت موثر زمان، مدیریت منابع واولویت بندی کارها توأمان صورت پذیرد.
صداقت و شفافیت در بیمارستان تریتا بسیار حیاتی است و معاونت مالی سعی نموده است همواره این مهم را سرلوحه خود قرار دهد.