معاونت پرستاری

 

نام و نام خانوادگی : مریم مظاهری
تحصیلات : کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
دانشجوی دکترای رشته محیط زیست
سمت : معاونت پرستاری
شماره تلفن داخلی : 122
به نام ایزد یکتا بی شک ((سلامتی)) یکی از ارزشمندترین دارائیهاست که خداوند به انسانها ارزانی نموده است و مراقبت از آن نیز یکی از خطیرترین امور می باشد. اما آیا زندگی ماشینی و پرتلاطم امروزی ، پیشرفت تکنولوژی و بی تحرکی ، استرسهای بسیار زیاد ناشی از زندگی اجتماعی و .... مجالی برای این مهم به انسان می دهد؟!! با ابتلاء روزافزون افراد به انواع بیماریها ، نیاز به درمان و مراقبت نیز بیش از پیش مطرح می گردد و از آنجائیکه بسیاری از بیماران برای درمان نیاز به بستری در بیمارستان دارند ، ضرورت ارائه مراقبت ایمن و کارآمد شکل می گیرد. شایان ذکر است که پرستار یکی از اعضاء کلیدی تیم بهداشت و درمان می باشد و نقشهای متعدد مراقبتی ، درمانی ، آموزشی ، مدیریتی و حمایتی در بیمارستان را ایفاء می نماید. ضمنا پرستاران یکی از بزرگترین گروههای کادر درمانی هستند که در تماس مستقیم و 24 ساعته با بیماران می باشند. از این رو نقش مهمی در حفظ سلامتی و ایجاد اعتماد در بیماران دارند. با توجه به گستردگی خدمات و مراقبتهای پرستاری، همچنین سهم چشمگیر این خدمات در مجموع خدمات تشخیصی ، مراقبتی و درمانی بیمارستان ، بدیهی است لزوم مدیریت یکپارچه و اثربخش در حوزه پرستاری مطرح می گردد. لذا معاونت پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا در نظر دارد با توجه به کرامات انسانی و حفظ ارزشهای متعالی بیمارستان ، در فضایی امن و ایمن برای کارکنان و بیماران ، نسبت به استقرار استانداردهای سازمانهای فرادست نظیر وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی اهتمام ورزیده ، نکات ذیل را اجراء نماید:
1- بسط و گسترش فرهنگ بیمار محوری و رویکرد ((ایمنی بیمار))
2- کسب اطمینان از صلاحیت و توانمندی حرفه ای کارکنان
3- تمرکز بر آموزش اثربخش و مستمر کارکنان و بیماران
4- بسط و گسترش فرهنگ ((پاسخگویی کارکنان)) در تمامی سطوح
5- شناسایی و تلاش در تامین نیازهای آموزشی ، تجهیزاتی ، ساختاری ، فرآیندی و فیزیکی بخشها / واحدها
6- سیاستگزاری و ابلاغ روشهای مراقبتی معتبر پرستاری بصورت یکپارچه
7- نظارت بر اداره امور بخشها / واحدها
8- بسط و گسترش فرهنگ متعالی (( رعایت احترام متقابل)) در بین کارکنان

سرکار خانم مظاهری