معاونت پرستاری

 


 نام و نام خانوادگی : مریم مظاهری 

 

سمت : معاونت پرستاری 

 

شماره تلفن داخلی : 122

 

به نام ایزد یکتا

 بی شک ((سلامتی)) یکی از ارزشمندترین دارائیهاست که خداوند به انسانها ارزانی نموده است و مراقبت از آن نیز یکی از خطیرترین امور می باشد. اما آیا زندگی ماشینی و پرتلاطم امروزی ، پیشرفت تکنولوژی و بی تحرکی ، استرسهای بسیار زیاد ناشی از زندگی اجتماعی و .... مجالی برای این مهم به انسان می دهد؟!! با ابتلاء روزافزون افراد به انواع بیماریها ، نیاز به درمان و مراقبت نیز بیش از پیش مطرح می گردد و از آنجائیکه بسیاری از بیماران برای درمان نیاز به بستری در بیمارستان دارند ، ضرورت ارائه مراقبت ایمن و کارآمد شکل می گیرد.
شایان ذکر است که پرستار یکی از اعضاء کلیدی تیم بهداشت و درمان می باشد و نقشهای متعدد مراقبتی ، درمانی ، آموزشی ، مدیریتی و حمایتی در بیمارستان را ایفاء می نماید. ضمنا پرستاران یکی از بزرگترین گروههای کادر درمانی هستند که در تماس مستقیم و 24 ساعته با بیماران می باشند. از این رو نقش مهمی در حفظ سلامتی و ایجاد اعتماد در بیماران دارند. با توجه به گستردگی خدمات و مراقبتهای پرستاری، همچنین سهم چشمگیر این خدمات در مجموع خدمات تشخیصی ، مراقبتی و درمانی بیمارستان ، بدیهی است لزوم مدیریت یکپارچه و اثربخش در حوزه پرستاری مطرح می گردد. لذا معاونت پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا در نظر دارد با توجه به کرامات انسانی و حفظ ارزشهای متعالی بیمارستان ، در فضایی امن و ایمن برای کارکنان و بیماران ، نسبت به استقرار استانداردهای سازمانهای فرادست نظیر وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی اهتمام ورزیده ، نکات ذیل را اجراء نماید:
1-    بسط و گسترش فرهنگ  بیمار محوری و رویکرد ((ایمنی بیمار ))
2-    کسب اطمینان از صلاحیت و توانمندی حرفه ای کارکان
3-    تمرکز بر آموزش اثربخش و مستمر کارکنان و بیماران
4-    بسط و گسترش فرهنگ ((پاسخگویی کارکنان)) در تمامی سطوح
5-    شناسایی و تلاش در تامین نیازهای آموزشی ، تجهیزاتی ، ساختاری ، فرآیندی و فیزیکی بخشها / واحدها
6-    سیاستگزاری و ابلاغ روشهای مراقبتی معتبر پرستاری بصورت یکپارچه
7-    نظارت بر اداره امور بخشها / واحدها 
8-    بسط و گسترش فرهنگ متعالی (( رعایت احترام متقابل)) در بین کارکنان

با تقدیم احترام
مظاهری