بهبود کیفیت

 

نام و نام خانوادگی : مهسا اکبری

تحصیلات : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(دانشگاه شهید صدوقی یزد)

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (دانشگاه علامه طباطبایی)

سمت : مدیر بهبود کیفیت 

موقعیت مکانی : طبقه دوم 

شماره تماس داخلی: 105

  پیام واحد بهبود کیفیت 

   واحد بهبود کیفیت بیمارستان تریتا با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین  اولویت بندی اقدامات را داشته باشد، در راستای راهبرد اهدف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است.

این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند:
1.پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به منظور استانداردسازی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان
2.ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود.
3.برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآیندها
4. ارزیابی و پایش کلیه بخش ها و واحدهای سازمان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت و نهایتا ارائه اقدام اصلاحی ها و برنامه بهبودکیفیت های مربوطه
دفتربهبودکیفیت بیمارستان تریتا به منظور بررسی جامع تر مسائل بیمارستان، واحد رسیدگی به شکایات را زیر مجموعه خود قرار داده است. اطلاعات به دست آمده از فرآیند رسیدگی به شکایات می تواند منجر به بهبود خدمات و فرآیند ها شود و در صورتیکه به خوبی مدیریت شود می تواند اعتبار بیمارستان را صرف نظر از اندازه، موقیت و نوع فعالیت بهبود بخشد. فرآیند کارا و اثربخش رسیدگی به شکایات خواست بیماران و نیاز بیمارستان هاست.  

دوره های گذرانده شده :

سیستم های مدیریت کیفیت  ،مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران     
کارگاه مقاله نویسی، مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران     
سمينار رويكرد حل مسئله، مديريت سرآمد ايرانيان     
سمينار رهبري اثر بخش ،مديريت سرآمد ايرانيان    
سمينار ارزيابي 360 درجه ،مديريت سرآمد ايرانيان     
سمینارEFQM ،مديريت سرآمد ايرانيان    
کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در بیمارستان ها ،هتل المپیک     
دوره مقدماتی و پیشرفته spss ، موسسه آتی نگر مهر     
کارگاه spss ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه پروپوزال نویسی،دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه روش تحقیق ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
هفتمین کنگره حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی    بنیاد توانمند سازی منابع انسانی
دوره حرفه ای اعتبار بخشی بر اساس مدل JCI ، بنیاد توانمند سازی منابع انسانی
دوره آموزشی مدیریت پروژه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
کارگاه آموزشی مدیریت بحران ،معاونت درمان وزارت بهداشت
دوره آموزشی مدیریت و رهبری، بهبودکیفیت،معاونت درمان وزارت بهداشت
دوره آموزشی مدیریت پرستاری و حقوق گیرندگان خدمت،معاونت درمان وزارت بهداشت
دوره آموزشی فناوری اطلاعات ،معاونت درمان وزارت بهداشت
همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی،سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دوره بین المللی اعتباربخشی ،همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی
سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی (ویژه روسا و مدیران واحدهای بهداشتی و درمانی)،پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران

سمینار هشتمین گردهمایی مدیریت بیمارستانی با رویکرد روش های نوآورانه اداره امور بیمارستانها،دانشگاه علوم پزشکی تهران

چهارمین سمینار ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آشنایی با نحوه گزارش دهی خطاهای پزشکی و مدیریت خطا به روش واکنشی و پیشگیرانه،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 کنفرانس نهمین گردهمایی مدیریت بیمارستانی با رویکرد توانمندسازی مدیریتی در بیمارستان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره ICDL   موسسه پویا سیستم

مقالات :

فواید و عوامل موثر بر  پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
طرح پزشک خانواده : فرصت ها و چالش ها
تبلیغات در نظام سلامت : بایدها و نبایدها
پیاده سازی یادگیری سازمانی دربیمارستان شریعتی  
بررسی آمادگی سازمانی، در خصوص استقرار سامانه مدیریت نظام پیشنهادها و بانک ایده از دیدگاه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

طراحی ساختار اجرایی اعتباربخشی از دیدگاه ذینفعان برای بیمارستان های ایران
تاثیر استاندارد PMBOK2012 بر مدیریت پروژه با استفاده از تصمیم گیری فازی
انجام طرح پژوهشی با عنوان «بررسی میزان آگاهی کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از حاکمیت بالینی»
انجام طرح پژوهشی با عنوان «رابطه جو سازمانی با عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد از نظر نظام حاکمیت بالینی»
بررسی عملیات بر روی مجموعه های فازی

سایر :

مدرس مدیریت بحران در دانشگاه  آ.ب.آ  قزوین

ترجمه کتاب Time Management ، نوشته مارک مانچینی ( در حال چاپ)

تدریس نرم افزار spss در دانشگاه شهید صدوقی یزد 

تسلط کامل بر زبان انگلیسی