لیست بیمه های طرف قرارداد بستری بیمارستان تریتا

بیمه ایران

بانک کشاورزی

بیمه آتیه سازان

بانک ملت

بیمه میهن

بانک سپه

بیمه کارآفرین

بانک توسعه صادرات

بیمه ما

بانک مسکن

بیمه کانون سردفتران و دفتریاران

بانک مرکزی

بیمه آرمان

بانک تجارت

بیمه رازی

بانک رفاه کارگران

بیمه معلم

بانک توسعه و تعاون

بیمه نوین

قرض الحسنه مهر ایران

بیمه سینا

شهرداری(شرکت شهر سالم)

بیمه ملت

بیمه پارسیان

بیمه کوثر

بیمه نیروهای مسلح

بیمه هواپیمائی (هما)

بیمه حکمت

بیمه صدا و سیما

بیمه دی

بیمه آسیا

بیمه سرمد

خدمات هوایی سامان

بیمه دانا

بیمه سامان

بیمه کمک رسان ایران SOS(نوین،پاسارگاد،گروهی، خانواده،تعاون،(سرمد،اسماری)

بیمه البرز

بیمه  صندوق بازنشستگان نفت

 

 

بیمه ایران

بانک کشاورزی

بیمه آتیه سازان

بانک ملت

بیمه میهن

بانک سپه

بیمه کارآفرین

بانک توسعه صادرات

بیمه ما

بانک مسکن

بیمه کانون سردفتران و دفتریاران

بانک مرکزی

بیمه آرمان

بانک تجارت

بیمه رازی

بانک رفاه کارگران

بیمه معلم

بانک توسعه و تعاون

بیمه نوین

قرض الحسنه مهر ایران

بیمه سینا

شهرداری(شرکت شهر سالم)

بیمه ملت

بیمه پارسیان

بیمه کوثر

بیمه نیروهای مسلح

بیمه هواپیمائی (هما)

بیمه حکمت

بیمه صدا و سیما

بیمه دی

بیمه آسیا

بیمه سرمد

خدمات هوایی سامان

بیمه دانا

بیمه سامان

بیمه کمک رسان ایران SOS(نوین،پاسارگاد،گروهی، خانواده،تعاون،(سرمد،اسماری)

بیمه البرز

بیمه  صندوق بازنشستگان نفت