روز جهانی پیشگیری از خودکشی گرامی باد

  • 48

تخمین زده می شود که سالانه 703000 نفر در سراسر جهان جان خود را از طریق خودکشی ازدست می دهند. به ازای هر خودکشی، احتمالاً 20 نفر دیگر اقدام به خودکشی می‌کنند و بسیاری دیگر به فکر خودکشی جدی هستند. میلیون‌ها نفر از غم و اندوه شدید رنج می‌برند یا در غیر این صورت عمیقاً تحت تأثیر رفتارهای خودکشی قرار می‌گیرند.

هر مرگ ناشی از خودکشی یک نگرانی بهداشت عمومی است که تأثیر عمیقی بر اطرافیان آنها دارد. با افزایش آگاهی و تشویق اقدامات آگاهانه می توانیم موارد خودکشی را در سراسر جهان کاهش دهیم.

روز جهانی پیشگیری از خودکشی (WSPD) در سال 2003 توسط انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی (WHO) تأسیس شد. 10 سپتامبر هر سال توجه را بر این موضوع متمرکز می کندتا سازمان ها، دولت و مردم را آگاه نمایند و پیامی منحصر به فرد می دهد که می توان از خودکشی جلوگیری کرد.

"امیدآفرینی با عمل" موضوع سه ساله روز جهانی پیشگیری از خودکشی از سال 2021 تا 2023 است.

با امیدآفرینی با عمل ، می توانیم به افرادی که افکار خودکشی را تجربه می کنند، سیگنال دهیم که امیدی وجود دارد و ما به آنها اهمیت می دهیم و می خواهیم از آنها حمایت کنیم. همچنین نشان می دهد که اقدامات ما ممکن است برای کسانی که در حال مبارزه هستند، امید ایجاد کند. در نهایت، اهمیت تعیین پیشگیری از خودکشی به عنوان یک برنامه بهداشت عمومی اولویت‌دار توسط کشورها، به ویژه در جایی که دسترسی به خدمات سلامت روان و در دسترس بودن مداخلات مبتنی بر شواهد در حال حاضر کم است، برجسته می‌شود.

همه ما می‌توانیم در حمایت از کسانی که بحران خودکشی را تجربه می‌کنند یا کسانی که در اثر خودکشی سوگوار شده‌اند، چه به عنوان عضوی از جامعه، کودک، والدین، دوست، همکار یا فردی با تجربه ، نقش داشته باشیم. همه ما می توانیم با افرادی که در حال مبارزه هستند، ارتباط برقرار کنیم و تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم. همه ما می توانیم با عمل امید ایجاد کنیم.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط