روز جهانی روانشناس و مشاور گرامی باد

  • 58

انسان بزرگتر از یک جهان
و بزرگتر از مجموعۀ جهان هاست
در اتحاد جان با تن
رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است
"خوشا به روانشناس که این اتحاد را برقرار می نماید"


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط