روز جهانی هموفیلی

  • 245

روز جهانی هموفیلی در سال ۱۹۸۹ توسط فدراسیون جهانی هموفیلی

  انتخاب کردند (WFH) آغاز شد،که ۱۷ آوریل را به افتخار زادروز فرانک اشنابل بنیانگذار WFH .
با افزایش آگاهی رسانی هموفیلی و سایر اختلالات خونریزی دهنده ارثی و توجه ویژه سیاست گزاران می توانیم دسترسی پایدار و عادلانه به مراقبت و درمان را افزایش داد. با افزایش آگاهی و تشخیص بهتر، دسترسی به مراقبت برای میلیون‌ها نفری که بدون درمان باقی می‌مانند،بیشتر خواهد شد

 


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط