4 فروردین 1401 روز جهانی سل

  • 388

روز جهانی سل در 24 مارس

هر سال به منظور افزایش آگاهی و درک عمومی در مورد یکی از کشنده ترین بیماریهای عفونی جهان - سل و تأثیر مخرب آن

بر سلامتی، اجتماعی و اقتصادی مردم در سراسر جهان برگزار می شود

بیست و چهارم مارس روزی است که در سال 1882 دکتر رابرت کخ اعلام کرد که باکتری عامل سل را کشف کرده است که راه را برای تشخیص و درمان این بیماری باز کرد


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط