هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال و پیشگیری از مقاومت میکروبی

  • 605

نظر به اعلام هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال و پیشگیری از مقاونت میکروبی

از تاریخ ۲۷ آبان تا ۳ آذر در سال جاری توسط سازمان جهانی بهداشت وباتوجه به اولویت بحث پیشگیری از ایجاد مقاومت میکروبی

خصوصا درشرایط همه گیری بیماری کرونا، ضروری می باشد در همراهی با سازمان جهانی بهداشت مانند سال های گذشته

با بهره گیری از موضوع آموزش عمومی مصرف داروهای آنتی میکروبیال در هفته مذکور تمرکز  شود

بیمارستان  تریتا در راستای ارتقا آموزش عمومی جامعه

در رابطه با مصرف صحیح آنتی بیوتیک و همچنین اجتناب از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک اقدامات لازم را انجام می دهد


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط