روز جهانی دیابت

  • 535

 مطالب آموزشی هفته ملی دیابت و روزجهانی دیابت
 مسئولیت هایی که یک پرستار در هنگام درمان یک بیمار دیابتی بر عهده دارد ، بی شمار است. یک پرستار فرهیخته و ماهر می تواند در دنیا برای کنترل بیماری که از دیابت نوع 1 یا 2 رنج می برد ، تفاوت های اساسی ایجاد کند.
هدف از این موضوع گسترش آگاهی از چگونگی تأثیر دیابت بر خانواده ها است. موضوعات مربوط به پیشگیری، مدیریت و مراقبت از این بیماری نیز پوشش داده می شود و کمپین آگاهی از دیابت شامل آموزش و آگاهی از این بیماری خواهد بود.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط