مراقبتهای بیماران کرونا

راهنمای بیماران کرونا پس از ترخیص

  • 2378

نکاتی در خصوص مراقبتهای پس از بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کرونا که در قالب یک بروشور تهیه شده، در اختیار شما قرار گرفته است. خواندن مطالب این بروشور برای تمامی خانواده ها مفید میباشد.

ضمائماشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط