مجوز جدید برای آزمایشگاه بیمارستان تریتا

مجوز اجرای آزمایشهایی تشخیص مولکولی کووید-19

  • 834

اعطای مجوز و تائید صلاحیت آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی تریتا بعنوان مجری آزمایشگاههای تشخیص مولکولی کووید-19 برای ارائه خدمات به مسافران برون مرزی


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط