بیمارستان تریتا از سوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی ایران انتخاب شد

  • 1603
  • 0

بیمارستان تریتا در روز یكشنبه مورخ ٩٨/٤/٩ میزبان گروه فیلمبرداری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی ایران بود.
جناب آقای دكتر بابك عشرتی، سرپرست محترم معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی ایران طی نامه رسمی خطاب به جناب آقای دكتر خلیل نژاد مدیریت محترم عامل بیمارستان تریتا پیشنهاد همكاری فیمابین را مطرح نمودند و مدیرعامل بیمارستان نیز ضمن موافقت، دستور هماهنگی و همكاری كامل با گروه اعزامی را صادر كردند.
هدف از تدوین فیلم مذكور، تهیه كلیپ آموزشی در مورد توانمندیهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی بیمارستانهای میهن عزیزمان می باشد. همچنین قرار است فیلم مذكور برای الگوبرداری و جذب گردشگر سلامت در كشورهای همسایه نظیر عراق پخش گردد


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط