نوشابه‌های غیر الکلی و افزایش خط مرگ

نوشیدنی های غیرالکلی (چه معمولی و چه رژیمی) با افزایش خطر مرگ مرتبط هستند

مقاله ای که هفته گذشته در اروپا منتشر شده است، بیان می کند که مصرف بیشتر نوشابه های شیرین شده با قند طبیعی و مصنوعی با افزایش خطر مرگ و میر همراه است.

بر اساس مطالعه ای که بر روی 451،743 نفر در 10 کشور اروپایی انجام شده است، مصرف دو لیوان (هر لیوان حدوداً 250 میلی لیتر) نوشیدنی غیرالکلی در هر روز خطر مرگ را افزایش می دهد.

نویسندگان این مقاله دریافته اند که مصرف بیشتر نوشیدنی های با شیرین کننده مصنوعی با مرگ و میر ناشی از بیماری گردش خون و نوشابه های شیرین شده با قند طبیعی با مرگ و میر ناشی از بیماری های گوارشی همراه است.

این دسته از دانشمندان معتقدند مطالعه ی آنها بزرگترین مطالعه تاریخ تا به امروز برای بررسی ارتباط بین مصرف نوشابه و مرگ و میر است.

با این حال، آنها اذعان می کنند که شیوه ی مشاهده ای این مطالعه نمی تواند علت این حوادث را اثبات کند.

این مقاله که در JAMA منتشر شده است، انجام مطالعه در ۱۰ کشور دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و انگلستان، در میان سال های 1992 تا 2000 در بین گروهی متشکل از 451.743 شرکت کننده را نشان می دهد که بر اساس مصرف نوشابه ی این افراد در سال های ذکر شده، نتیجه گیری شده است.

طی سالهای بعد (تا سال 2012) 41.693 کشته در این گروه رخ داده است که از این میان مرگ و میر (بنا به هر علت) بیشتری در بین افرادی که دو یا چند لیوان در روز نوشابه می نوشند، در مقایسه با افرادی که کمتر از یک لیوان در ماه نوشیدنی غیرالکلی مصرف می کنند، مشاهده می شود. نوشابه های مصرف شده شامل هم نوشیدنی های غیرالکلی با شیرین کننده های طبیعی و هم نوشیدنی های غیرالکلی با شیرین کننده مصنوعی می باشد.

محققان در این مقاله می نویسند: "در این مطالعه بزرگ چند ملیتی در اروپا، میزان بالاتر مصرف نوشیدنی های غیرالکلی، شیرین شده با قند طبیعی و مصنوعی به طور کلی با افزایش خطر مرگ و میر با هر علتی همراه بوده است."

آنها می افزایند: "ارتباط مستقیم بین مصرف نوشابه و مرگ و میر برای زنان و مردان مشهود بود. نوشابه های شیرین شده با قند مصنوعی و نه با قند طبیعی، با مرگ و میر ناشی از بیماری های گردش خون همراه بودند، در حالی که در مورد بیماری های گوارشی، نوشیدنی های شیرین شده با قند طبیعی میزان خطر را بالا می بردند."

مطالعات قبلی نشان می داد نوشابه های شیرین شده با قند طبیعی و مصنوعی با افزایش خطر چاقی، دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی همراه است.

در این مطالعه همچنین مشاهده شده است که مصرف نوشابه بیشتر با خطر بیشتر مرگ و میر ناشی از بیماری پارکینسون همراه بوده است.

این گروه از محققین در ادامه خاطرنشان می شوند که این مطالعه اولین بار است که مصرف نوشابه را با بیماری پارکینسون پیوند می دهد اما برای بررسی دقیق تر این ارتباط، مطالعات دیگری لازم است.

مخارج این تحقیق توسط کمیسیون اروپا و آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، با حمایت جوامع ملی سرطان و بنیادهای بهداشت عمومی تأمین شده است.

 

صنعت عدم وجود رابطه علت و معلولی را برجسته می کند

انجمن نوشیدنی های غیرالکلی انگلیس (BSDA) در پاسخ به این مطالعه، اظهار کردند كه مقامات بهداشتی می گویند مصرف شیرین كننده های کم کالری و بدون کالری بی خطر هستند.

گاوین پارتینگتون، مدیر کل انجمن نوشیدنی های غیرالکلی انگلیس، می گوید: "همانطور که نویسندگان این مقاله به راحتی اعتراف می کنند، این مطالعه شواهدی از علت مرگ و میر را ارائه نمی دهد. به گفته همه ی مقامات بهداشتی پیشرو در جهان و همچنین مرکز تحقیقات سرطان و مرکز دیابت انگلیس، شیرین کننده های کم کالری و بدون کالری بی خطر هستند."

BSDA می گوید نوشیدن نوشابه به عنوان بخشی از یک رژیم متعادل، بی خطر است و به تلاش های این صنعت برای مقابله با چاقی اشاره دارد. به نقل از داده های جمع آوری شده توسط Kantar Worldpanel میزان مصرف قند نوشیدنی های غیر الكلی بین مه 2015 و مه 2019 حدود 30.4 درصد كاهش یافته است.

اتحادیه بین المللی شیرین کننده ها (ISA) همچنین شیوه مشاهده ای این مطالعه را برجسته می کند، که "به دلیل ماهیت مطالعه، و همانطور که نویسندگان نیز به آن اعتراف کرده اند، نمی توان هیچ رابطه علت و معلولی را اثبات کرد."

یکی از سخنگویان این اتحادیه اظهار داشت: "بنابراین باید هنگام در نظر گرفتن نتایج این نوع مطالعات، احتیاط شدیدی اعمال شود. زیرا انتخاب غیرتصادفی، عدم وجود رابطه موثر و علیت معکوس ممکن است در مطالعات مشاهده شده تأثیر بگذارند. علاوه بر این، مطابق با قریب به اتفاق شواهد علمی موجود، ایمنی همه شیرین کننده های با کالری کم بارها و بارها توسط مراجع نظارتی در سراسر جهان تأیید شده است."


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط