كسب مقام اول تيراندازي با تپانچه در استان تهران توسط جناب آقاي جعفرپور سوپروايزر بالين و سرپرستار كت لب تريتاي عزيز

  • 303

جناب آقاي مهدی جعفرپور
سوپروايزر بالين و سرپرستار كت لب تریتای عزیز،
با شركت در مسابقات تيراندازي با تپانچه  كه از طرف سازمان نظام پرستاري برگزار شده است، موفق به كسب مقام اول شدند.

🥇🥇🥇🥇🥇
شايان ذكر مي باشد مرحله بعدي مسابقات جشنواره ورزشي نظام پرستاري كشور،در مورخ هشتم لغايت يازدهم شهريورماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد و همكار عزيزمان موفق به راه يابي به مرحله بعدي شده اند.
ضمن آرزوي موفقيت براي جناب آقاي مهدی جعفرپور 
در دور بعدي، كسب موفقيت ايشان را به خانواده بزرگ تريتا تبريك عرض نموده.
👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻
"روابط عمومي بيمارستان تريتا"


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط