روز پرستار

  • 517

روز پرستار، روز جاری عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط