روزشمار هفته ملی سلامت مردان سال 1400

  • 928

سلامت مردان و آگاهی آن ها نسبت به مسائل بهداشتی

به عنوان سرپرست خانواده ،همسر و پدر نقش کلیدی در سلامتی جامعه و خانواده دارد

"هفته سلامت مردان گرامی باد"


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط