روز جهانی تالاسمی گرامی باد

  • 88

هجدهم اردیبهشت
سال هزار و چهارصد و یک
شعار روز جهانی تالاسمی
👇🏻👇🏻👇🏻
"آگاهی – مشارکت - مراقبت"
آگاه باشید.به اشتراک بگذارید.مراقبت کنید
 

موضوع روز جهانی تالاسمی فراخوانی جهت حمایت و ارتقاء آگاهی در مورد تالاسمی و تأثیر جهانی آن و به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش ضروری برای حمایت از بهترین مراقبت های بهداشتی، اجتماعی بیماران مبتلا به تالاسمی است
این موضوع به دنبال الهام بخشیدن به هر فردی است تا هر فردی در مبارزه با تالاسمی مشارکت نماید 
"در مشارکت آگاهی رسانی روز جهانی تالاسمی  کوشا باشید و به تغییر زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان کمک کنید"


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط