روز جهانی ماما مبارک باد

  • 140

مامایی
هنری که علم را به خدمت می گیرد
تا عشق را در معرکه راز
و تجلیگاه آفرینش به نمایش گذارد
 پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ روز جهانی مامایی را به ماما های عزیز و دلسوز بیمارستان تریتاتبریک عرض
می کنیم
" تشکر فراوان داریم از بابت زحمات و دلسوزی فرشتگان زمینی "


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط