کسب نتیجه چشمگیر بیمارستان تریتا در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

  • 2368

كاركنان بیمارستان تریتا موفق شدند با انجام كار تیمی منسجم و برنامه ریزی شده، نتیجه چشمگیری كسب نمایند.
در طرح بسیج ملی كنترل فشار خون بالا كه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برنامه ریزی شد، بیمارستان تریتا با جدیت و اھتمام تیم حاكمیتی، مدیران، مسئولین و تمامی كاركنان نسبت به اجرای طرح مذكور اقدام کرد. برگزاری كمپین كنترل فشارخون بالا در تریتا با رویكرد حفظ و ارتقاء سلامت جامعه برنامه ریزی و اجراء گردید. عطف به توجه ویژه جناب آقای دكتر خلیل نژاد، مدیرعامل محترم بیمارستان نسبت به سلامت جامعه و ھمراھی با سیاستھای حاكمیتی میھن عزیزمان، لزوم كنترل فشارخون برای كاركنان تبین گردید و از ایشان خواسته شد كه با علاقه و انگیزه در طرح ملی مذكور مشاركت نمایند. ثبت ٥٥٦٩ مورد فشارخون در سامانه، ارجاع غیرفوری حدود ٢٠٠ نفر به پایگاه سلامت و ارجاع فوری حدود ١٥٠ نفر به اورژانس بیمارستان باعث شد كه بیمارستان تریتا رتبه اول را بین بیمارستانھای خصوصی دانشگاه علوم پزشكی ایران كسب نماید. از آنجایی كه دستاورد مذكور در سایه انجام كار تیمی قوی بدست آمده است، تصمیم گرفته شد با برگزاری جشن در بیمارستان، ضمن بزرگداشت كارتیمی، از تمامی دست اندركاران نیز تجلیل گردد. لذا در ساعت ١٣.٣٠ روز شنبه مورخ 22 تیرماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان جشنی برپا شد و از تمامی افرادی كه در برپایی كمپین نقش داشتند تقدیر و تشكر بعمل آمد. كاركنان بالینی با دریافت لوح تقدیر، كارت ھدیه نقدی و یك شاخه گل از دست معاونت درمان، پزشك كمپین و معاونت پرستاری مورد تشویق حضار قرار گرفتند. ھمچنین از ھمكاران پشتیبانی اداری و مالی نیز نقش مؤثری در امور اجرایی داشتند، با دریافت لوح تقدیر تشویق شدند. شایان ذكر است یكی از مھمترین دستاوردھای كمپین فوق الذكر، خودباوری كاركنان بیمارستان فوق تخصصی تریتا در مورد ظرفیتھای بسیار بالای موجود در بیمارستان و نقش كار تیمی در كسب نتایج درخشان می باشد.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط