• گرامیداشت روز پرستار

    872

      پرستاری حرفه ای ارزشمند آمیخته با صداقت،صبر،بردباری،تخصص ومهارت است این روزها در شرایطی که شیوع کرونا سختی های بسیاری را برجامعه تحمیل کرده است ارزش مسئولیت پذیری پرستاران را بیش از گذشته درک می کنیم  پرستارانی که با ایثار و گذشت خود در خط مقدم مقابله با این بیماری در حال خدمت اند تا همچنان نسیم امیدواری و سلامتی در جامعه بوزد و آرامش و آسایش به ارمغان آورد    ای سفیران سلامت و مهربانی  ای بلندای سفیدت  مظهر آرامش و تسکین  ای مهربان پرستار،ای عزیز دل روزتان مبارک وگرامی باد