• کنترل قند خون بدون دارو

    تنظیم قند خون با کاهش مصرف کربوهیدرات

    توانایی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو برای تنظیم میزان قند خون از طریق خوردن غذاهایی با کربوهیدرات کمتر و سهم بالاتری از پروتئین و چربی بهبود می یابد. این یافته ها در تضاد با توصیه های تغذیه ای معمولی است که به بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ارائه میشود.          چنانچه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مواد غذایی با محتوای کربوهیدرات کمتر و سهم بالاتری از چربی و پروتئین مصرف کنند، تواناییشان برای تنظیم قند خون بهبود می یابد. این تاثیر در مطالعۀ جدیدی نشان داده شده که در بیمارستان بیسپبیرگ  با همکاری دانشگاه آرهوس و دپارتمان تغذیه، تمرین و ورزش دانشگاه کپنهاگ انجام شده است. این یافته ها در تضاد با توصیه های تغذیه ای معمولی است که به بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ارائه میشود. مشاوره تغذیه برای درمان بهینۀ دیابت نوع 2 مهم است، اما توصیه های تغذیه ای در این خصوص عموماً مبهم و نامشخص است. بیش از 85 درصد بیمارانی که به تازگی مبتلا به دیابت نوع 2 تشخیص داده شده اند، طبق گزارش مقامات بهداشتی دانمارک، اضافه وزن دارند و معمولاً به آنان توصیه میشود که رژیمهای خاص لاغری را رعایت کنند؛ میزان کالری موجود در این رژیمها کمتر ...