• راهکارهای خوب خوابیدن

    تاثیر خوشبینی یا بدبینی بر کیفیت خواب

    1140

    یک پژوهش جدید وجود ارتباط‎‌هایی معنادار را بین گرایش به بدبینی و کیفیت خواب نشان می‌دهد.   این پژوهش نشان می‌دهد که احتمال بهتر خوابیدن افراد خوش‌بین بیشتر است. محرومیت از خواب یکی از دغدغه‌های اصلی سلامت عمومی است. در واقع قریب به سی درصد از بزرگسالان ایالات متحده به اندازۀ کافی برای رسیدن به وضعیت سلامتی مطلوب نمی‌خوابند.   همچنین بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت ایالات متحده از اختلال خواب رنج می‌برند. عامل‌های متعددی همچون تهیۀ تشک جدید، کاهش مصرف الکل در ساعات پایانی روز، ورزش منظم و محدود کردن کاربری اتاق خواب به استراحت کیفیت خواب را بهبود می‌دهد. نتایج یک پژوهش جدید بیانگر تاثیر یک مولفۀ دیگر بر کیفیت خواب است، این مولفه که رسیدن به آن دشوارتر از تهیۀ یک تشک جدید است، گرایش به خوش‌بینی است. پژوهشگران در این مطالعه، که در نشریه طب رفتاری به چاپ رسیده است، دریافتند که افراد خوش‌بین معمولاً بهتر می‌خوابند. این یافته متکی بر مطالعات پیشینی است که بیان می‌کند افراد خوش‌بین ...