روز جهانی دیابت

  • 856

دیابت چیست؟
دیابت یک بیماری مزمن است و زمانی رخ می دهد  که لوزالمعده 
انسولین کافی تولید نمی کند یابدن به طور موثر از انسولین تولید شده نمی تواند استفاده کند

انسولین هورمونی است که قندخون را تنظیم می کند .هایپرگلیسمی یا افزایش قند خون ،شایع ترین علامت دیابت کنترل نشده است و در طول زمان منجر به آسیب های جدی

به بسیاری از دستگاه های بدن ، به ویژه اعصاب و عروق خونی می شود
در سراسر جهان در سال 2014، حدود 9درصد از افراد 18سال و بالاتر دیابت داشتند 

در سال  2012دیابت علت مستقیم 1/5 میلیون مرگ بود

بیش از 8درصد از مرگ ها به دلیل دیابت در کشورهای با درآمد کم ومتوسط رخ می دهد

آگاهی در خصوص دیابت و تغییر سبک زندگی برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری برای هر فردی لازم و ضروری می باشد

دیابت را جدی بگیرید...


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط