Building a fairer, healthier world for everyone

ایجاد جهانی سالم و عادلانه برای همه

  • 68

شعار روزجهانی بهداشت سال2021 : ایجاد جهانی سالم و عادلانه برای همه 

 

سازمان جهانی بهداشت (who) درروز جهانی بهداشت، به عنوان بخشی از یک کار یک ساله جهانی برای گردهم آوردن مردم جهت  ایجاد جهانی سالم وعادلانه ، خواهان اقدام برای رفع نابرابری های بهداشتی می باشد.کمپین WHO  قانونی را دراین روز مطرح نمود: "برخورداری از بالاترین سطح استاندارد بهداشتی، یکی از حقوق اساسی هر انسانی بدون تمایز نژاد ، مذهب ، عقاید سیاسی ، شرایط اقتصادی یا اجتماعی می باشد."

درحالی که کووید19به همه کشورها آسیب وارد کرده است ، ولی تأثیر آن در همه جوامعی که قبلاً آسیب پذیر بوده اند ، بیشتربوده واین کشورها به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت پایینی  دسترسی دارند و روزهای نامطلوبی را نیز تجربه می کنند.

به همین دلیل سازمان whoاز رهبران خواسته که به سمت آینده ای جدید حرکت کنند زیرا نیاز همه افراد، وجود شرایط زندگی، کار و سلامتی مناسب  می باشد. همچنین نابرابری های بهداشتی را در سطح جامعه کنترل کنند و اطمینان حاصل کنند که همه افراد بسته به نیازها و ارزشهای خود در جوامع مختلف ، به خدمات بهداشتی با کیفیت مطلوب دسترسی داشته باشند.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط