اهدا خون ، اهدای زندگی

  • 719

خون وفرآورده های خونی ، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر پوشش جهانی سلامت ویک جزء اصلی سیستم های درمانی می باشد .به مناسبت روزجهانی اهداء خون ، کارکنان بیمارستان تریتا به عنوان اهداء کنندگان  داوطلب ، امروز در پایگاه انتقال خون شعبه شهید ستاری  حضوریافته و افتخاری دیگر را در بحران کرونا و بحران  کمبود خون و فرآورده های خونی، رقم ز

دند. برای همه عزیزان سلامتی و تندرستی آرزومندیم .


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط