مقابله با آلودگی هوا

راهکارهای کاهش آلودگی هوا در روزهای بحرانی

راهکارهای کاهش آلودگی هوا در روزهای بحرانی

- مردم می توانند از طريق رسانه ها و يا سايت هاي اينترنتی و موارد ديگر، از كيفيت هواي روزانه اطلاع يابند و توصيه هاي بهداشتی لازم در اين زمينه را دريافت نمايند.

- نخستين و مهمترين توصيه در مواقع اضطراري آلودگی هوا، ترک شهر است و در صورت نبود اين امکان، حداقل توصيه اين است كه افراد به سطح شهر به ويژه مناطق مركزي و پرترافيك آلوده نروند.  

- توصيه اكيد اين است كه كودكان، سالخوردگان و بيماران قلبی و تنفسی اكيدا در سطح شهر تردد نکنند.

- استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی در سفرهاي روزانه درون شهري خود را جايگزين خودروهاي شخصی نمايند.

- فعاليت يا بازي كودكان در محيط هاي باز را محدود نمايند و افراد مسن يا افراد با بيمار ي هاي قلبی - ريوي نظير آسم، برونشيت مزمن و نارسايی قلبی از خانه خارج نشوند.

- بيماران قلبی و ريوي از فعاليت در فضاي باز، شلوغ و پر رفت آمد به طور جدي پرهيز كنند.

- كودكان به دلايلی نسبت به بزرگسالان بيشتر در معرض خطر آلودگی هوا قرار می گيرند .به اين دليل كه كودكان با سرعت بيشتري تنفس میكنند و با مواد آلوده كننده هوا تماس بيشتري دارند.

- در روزهايی كه آلودگی هوا بيشتر است افراد آسيب پذير از جمله افراد مبتلا به بيماري هاي تنفسی بايد در منزل بمانند و به طور كلی در شرايط بحران آلودگی هوا، افراد از قدم زدن و انجام فعاليت هاي ورزشی در فضاي باز خودداري كنند.

- رعايت توصيه هاي تغذيه اي در شرايط آلودگی هوا بسيار اهميت دارد، زيرا در شرايط آلودگی هوا همه آسيب پذير هستند .به كار بستن اين توصيه هاي تغذيه اي فقط براي كودكان ، سالمندان و بيماران نيست بلکه همه بايد اين توصيه ها را رعايت كنند تا كمترين آسيب را از اين روزها و هواي آلوده اش ببينند.

- خاموش كردن موتور خودرو و بالا كشيدن شيشه پنجر ه ها در زمانی كه خيابان در اثر ترافيك سنگين مسدود شده است.

عدم استفاده از سيگار و ساير مواد دخانی

- مرطوب نگه داشتن فضاي خانه به خصوص مواقعی كه از گرم كننده هايی مانند بخاري گازي، بخاري نفتی يا شومينه استفاده می شود.

 

رژيم غذايی مناسب شهرهای با آلودگی هوا

  1. مصرف غذاهايی كه حاوي آنتی اكسيدان هاي سلنيوم و بتاكاروتن: سبزي ها وميوه هايی مثل طالبی، انبه، كدو تنبل، فلفل، اسفناج ، كلم ، زرد آلو ، ليموشيرين ، نارنگی ، پرتقال ،كاهو ،جوانه گندم
  2. پکتين بخوريم: مصرف روزانه يك عدد سيب ،پرتقال ، توت فرنگی
  3. كاهش مصرف غذاهاي چرب
  4. سير و پياز بخوريم
  5. نوشيدن آب زياد فراموش نشود

 

منبع : كتاب راهنماي خودمراقبتی خانواده (3) - دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی

واحد آموزش بیمارستان تريتا آذرماه 89


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط