دریافت لوح تقدیر بعنوان پرستار نمونه

  • 502

دریافت لوح تقدیر بعنوان پرستار نمونه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران توسط جناب آقاي محمد عرب سوپروايزر بيمارستان تريتا


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط