روز جهانی اهدای عضو

  • 293

اهدای عضو اقدامی خداپسندانه در جهت حفظ زندگی انسان ها است.

فرصتی دوباره برای زیستن که نویدبخش ضرباهنگ خوش زندگی به بیماران و خانواده های آنان می شود و امید به فردایی بهتر را در وجود آن ها باور می سازد.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط