کارگاه آموزشی و سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر

  • 1324


سمینار و کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر که به مدت ۳ روز در سالن آمفی تئاتر تریتا برگزار شده بود امروز به پایان رسید .


سرفصل های آموزشی و سخنرانان این سمینار ؛ 


_اهمیت شیرمادر در رشد و بقای کودک (دکتررجبی نژاد متخصص اطفال)
_ ده اقدام بیمارستانهای دوستدار کودک (دکتررجبی نژاد متخصص اطفال )
_آگاهی و آموزش مادر در بارداری (دکتر لیدا احمدیان متخصص زنان)
_تولید شیر ( دکتر رجبی نژادمتخصص اطفال)
 _روانشناسی مادران دردوران شیردهی (دکتر معتمد  دکتری روانشناسی بالینی) 
_ایجاد شرایط تغذیه بر اساس خواست شیر خوار (دکتر جهانگیری فوق تخصص نوزادان )
_شیرخواران بانیازهای خاص (دکتر جهانگیری     فوق تخصص نوزادان) 
_اصول مشاوره در تغذیه  با شیر مادرrole-playing (خانم فلاح زاده    کارشناس مامایی) 
_وضعیت شیردهی و ارزیابی (خانم فلاح زاده    کارشناس مامایی )
_سلامت مادر ،تغذیه مادر ، پیشگیری از بارداری ( دکتر مرواریان     متخصص زنان )
_بیماری های مادر و شیردهی (دکتر رضوانیان    فوق تخصص نوزادان) 
_دارو  و شیردهی (دکتر رضوانیان    فوق تخصص نوزادان )
_امتناع از پستان (دکتر صفرزاده    متخصص اطفال) 
_حمایت در هنگام ولادت نوزاد اقدامات اتاق زایمان ( دکتر صفر زاده متخصص اطفال)
_مشکلات پستان وراه های درمان (دکتر لیدا احمدیان متخصص زنان )
_روشهای دوشیدن و روشهای دیگر تغذیه با شیر مادر (خانم گرامی کارشناس پرستاری)
_پایش تداوم شیر دهی (خانم حیدریان    کارشناس مامایی)


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط