جلسه آموزشی CPRپیشرفته /ACLS برای کادر درمان تریتا

  • 909


جلسه آموزشی CPR پیشرفته/ACLS برای کلیه کادر درمان، اعم از اتاق عمل ،بیهوشی ، مامایی و... (با امتیاز بازآموزی ) با حضور دکتر امیر سالاری در سالن آمفی تئاتر بیمارستان تریتا برگزار شد .
دکتر سالاری مدرس مراقبتهای ویژه اورژانس ، هدف از برگزاری اینگونه دوره های آموزشی را ارتقاء سطح دانش ، مهارت ، نگرش کادر درمان و همچنین ارتقاء صلاحیتهای حرفه ای در زمینه حمایت های حیاتی پایه و پیشرفته قلبی دانست.
وی همچنین عنوان کرد : تداوم این دوره آموزشی منجر به افزایش کیفیت فرآیند احیاء قلبی ریوی ، میزان بقا و نجات جان بیماران در بیمارستان خواهد شد .


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط