در یک آزمایش مربوط به آلزایمر از شوک الکتریکی برای بازیابی خاطرات استفاده شده است

  • 87

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط