دکتر شهرام شکرانی فر

دکتر شهرام شکرانی فر

  • متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

سوابق تحصیلی

  • بورد تخصصی بیهوشی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - 1380

سوابق حرفه‌ای

  • بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم - از 1380 تا 1382

  • بیمارستان شهدای۱۵خرداد - از 1380 تا تاکنون

  • بیمارستان شهیداکبرابادی - از 1382 تا 1395

  • بیمارستان شفا یحیاییان - از 1380 تا 1382

  • بیمارستان فیروزابادی - از 1381 تا 1383

  • مرکز جراحی سهند - از 1385 تا تاکنون

  • بیمارستان تریتا - از 1393 تا تاکنون

دکتر شهرام شکرانی فر
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
دکتر شهرام شکرانی فر
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

کارشناسان مرتبط

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط