فرم رضایت‌سنجی مراجعان

فرم رضایت‌سنجی مراجعان

فرم رضایت‌سنجی مراجعان

 • ۲۰ - ۱۵
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 414
  تعداد اجرا
 • ۲۰ - ۱۵
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 414
  تعداد اجرا
هدف

سنجش میزان رضایت مراجعان، بیماران، و همراهان آنها از خدمات بیمارستان، بمنظور شناسایی نقاط ضعف و قوت ارائه خدمات، و اقدامات اصلاحی مشکلات و کاستی‌ها

لطفاً در ادامه میزان رضایت خود را از هر یک از خدمات بیمارستان مشخص فرمایید.

چنانچه از خدماتی استفاده ننموده‌اید، می‌توانید گزینه «موردی نداشت» را انتخاب نمایید.

شاخص‌های اندازه‌گیری
اجرای پرسشنامه لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط