سنجش رضایت مراجعین تصویربرداری

سنجش رضایت مراجعین تصویربرداری


سنجش رضایت مراجعین تصویربرداری

سنجش رضایت مراجعین تصویربرداری


سنجش رضایت مراجعین تصویربرداری

 • 14
  تعداد سؤال‌ها
 • 5 دقیقه
  زمان اجرا
 • 22
  تعداد اجرا
 • 14
  تعداد سؤال‌ها
 • 5 دقیقه
  زمان اجرا
 • 22
  تعداد اجرا
هدف

سنجش رضایت مراجعین به بخشه تصویربرداری بیمارستان بمنظور شناسایی نقاط ضعف و قوت بخش تصویربرداری بیمارستان با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی

خروجی این پرسشنامه به مراجع ارائه نمی‌شود؛ مستقیم برای پزشک مرتبط ارسال خواهد شد و تفسیر ایشان از طریق صفحه پرسش‌وپاسخ جدید برای شما ارسال خواهد شد. مبلغ پرسشنامه، شامل تفسیر توسط پزشک هم می‌باشد.

شاخص‌های اندازه‌گیری
اجرای پرسشنامه لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط