رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستان

رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستان

Patient Satisfaction Questionair


رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستان

رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستان

Patient Satisfaction Questionair


رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستان

 • 45
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 34
  تعداد اجرا
 • 45
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 34
  تعداد اجرا
هدف

سنجش میزان رضایت‌مندی بیماران از خدمات بیمارستان فوق تخصصی تریتا

خروجی این آزمون به مراجع ارائه نمی‌شود؛ مستقیم برای کارشناس مرتبط ارسال خواهد شد و تفسیر ایشان از طریق صفحه پرسش‌وپاسخ جدید برای شما ارسال خواهد شد. مبلغ آزمون، شامل تفسیر توسط کارشناس هم می‌باشد.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
اجرای آزمون لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط