رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات بیمارستان

رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات بیمارستان

Patient Satisfaction Questionair (Hospitalized)


رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات بیمارستان

رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات بیمارستان

Patient Satisfaction Questionair (Hospitalized)


رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات بیمارستان

 • 45
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 73
  تعداد اجرا
 • 45
  تعداد سؤال‌ها
 • 10 دقیقه
  زمان اجرا
 • 73
  تعداد اجرا
هدف

سنجش میزان رضایت‌مندی بیماران از خدمات بیمارستان فوق تخصصی تریتا

خروجی این پرسشنامه به مراجع ارائه نمی‌شود؛ مستقیم برای پزشک مرتبط ارسال خواهد شد و تفسیر ایشان از طریق صفحه پرسش‌وپاسخ جدید برای شما ارسال خواهد شد. مبلغ پرسشنامه، شامل تفسیر توسط پزشک هم می‌باشد.

شاخص‌های اندازه‌گیری
اجرای پرسشنامه لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط